14 mars 2016

Bolagens återköp snart på rekordnivåer

Enligt Bloomberg så kommer börsjättarna på S&P 500 återköpa aktier för nästan $165 miljarder under innevarande kvartal och det är högre än det tidigare rekordåret 2007. Förutsatt att Bank of America fullföljer sitt tidigare aviserade återköpsprogram så kommer det innebära att bolagen på S&P 500 under det senaste året totalt återköpt aktier för $590 miljarder och även det är högre än det tidigare rekordåret 2007.


I USA är det rätt populärt med återköp av egna aktier i kombination med traditionell vinstutdelning och även här hemma i Sverige så är det sedan år 2000 tillåtet för svenska bolag att förvärva sina egna aktier.

Om återköp av aktier är ett mer effektivt sätt att gynna aktieägarna när ett bolag är överkapitaliserat har det skrivits hyllmeter med avhandlingar om och det finns väl inget facit. Statistiskt sett så verkar i alla fall marknaden uppskatta återköp och bolagens aktiekurs brukar i allmänhet stiga när återköpsprogrammet presenteras.

Det främsta argumentet för återköp framför vinstutdelning är att aktieägarna slipper utdelningsskatt förutsatt att pengarna återinvesteras. För oss i Sverige som har möjlighet att investera i ett ISK eller i en kapitalförsäkring så är det kanske inte längre ett speciellt tungt argument.

Det främsta argumentet mot återköp är att företagsledare i allmänhet är rätt usla investerare och tenderar att effektuera sina återköpsprogram när kurserna står på topp och då det finns gott om likvider i bolaget.

Sammanfattningsvis så kan jag konstatera att vi sannolikt spöar rekordet från 2007 och vad som hände 2008 vet vi alla..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar