20 dec. 2014

Utdelning McDonalds och sammanställning 2014

December månads utdelning i McDonalds på 1617 kronor är årets sista utdelning för familjen Chansar Mest. 2014 har varit ett bra utdelningsår och summerar upp till 241 098 kronor i bruttoutdelning vilket innebär en utdelningsökning på 38 % jämfört med föregående år.


I övrigt har december varit relativt stillsam - årets bonus på 128 000 kronor har flyttats över till depån vilket innebär att jag inte längre ligger belånad.

Flytten till Avanza från Nordnet är påbörjad men tyvärr ligger alla aktier i status "påbörjad" trots att det nu gått en vecka sedan jag initierade flytten. Ja ja, förhoppningsvis löser det sig innan årsskiftet.

30 nov. 2014

Depåvärdets irrelevans

Jo, jag vet. Vi har för närvarande ett rätt trevligt depåvärde men hur långt räcker det om man har som ambition att lägga av att yrkesarbeta?  Tyvärr inte långt alls..

När jag surfade runt bland alla trevliga aktie- och ekonomibloggar så fastnade jag hos Mårtens investeringsblogg som hade en enkel sammanställning över tillgångar och skulder. Sammanställningen var inte lika avancerad som hos många andra bloggare så jag snodde upplägget rakt av..Inte så illa pinkat kan man ju tycka vid en första anblick. För 9 mille kan man ju ha rätt rätt kul om dagarna... Men om man justerar siffrorna en smula och förutsätter att vi behåller vårt boende i Frankrike (för någonstans måste vi ju bo) men avyttrar allt annat för att njuta av pensionärslivet så ser det rätt snabbt mörkt ut.


Herr och Fru Chansar mest tror sig behöva 30 000 kronor netto i månaden för att leva ett hyfsat bekvämt liv som pensionärer. Visst, många anser (Farbror Tompa i synnerhet) att det går att leva bra på en betydligt lägre summa än det men det är ändå långt mindre än hälften mot vad vi har nu som yrkesarbetande och vi vill gärna ha lite buffert om något går åt helsike. 

Hur långt räcker då 5,5 miljoner? Typ i 15 år och vi kommer inte ens att ha fyllt 60 innan pengarna är slut..

Jag kan än en gång konstatera att depåvärdet är irrelevant och det enda som gäller är att skaffa sig en stabil direktavkastning med bolag som sannolikt behåller sin utdelningsnivå även när det rasar på börsen..

28 nov. 2014

Månadsrapport november

Marknadsvärde - 6 598 985 kr ( 2,7% )
Belåning - 86 212 
Utdelningar - 2 394 kr
Affärer - Avyttrat Oriflame

Depåns marknadsvärde ökade under november månad med 176 494 kronor - en helt ok månadslön... Även om det är trevligt att se att tillgångarna ökar så är det naturligtvis inte alltid bra då jag sannolikt kommer att vara nettoköpare av aktier de närmaste fem åren och självklart vill jag köpa så billigt som möjligt. Jag skulle inte ha något emot en kraftigare korrigering men det känns rätt avlägset för tillfället då vi sannolikt kommer att leva med låga räntor under flera år framöver.

Som jag skrev i ett tidigare inlägg så har ju inte alla aktier gått upp under året och är man är lite selektiv så kan man säkert göra bra affärer på sikt trots rådande värderingar. Jag har noterat att många av bloggkollegorna köper oljerelaterade aktier då det är rejält nedtryckta för tillfället men jag tror att jag för egen del avvaktar ett tag till då många bolag sannolikt kommer att sänka eller slopa utdelningen helt under nästkommande år.

Belåningen minskade under månaden med drygt 76 000 kronor vilket är rätt trevligt. En bidragande orsak var att jag lyckades komma ur min misslyckade rapportspekulation i Oriflame och faktiskt lyckades tjäna ett par tusenlappar på affären trots att det länge såg mörkt ut.

Under november månad har vi även fått utdelningar från Svolder och Citigroup. Jag beklagade mig i ett tidigare över den numera dåliga avkastningen i Svolder där 140 000 kronor genererar 3375 kronor i årlig avkastning men det är inget emot lågutdelaren C som delar ut 1 cent per aktie.

Vårt innehav i C är för närvarande värt ca 240 000 kronor och delar på årsbasis ut $24 vilket motsvarar en cheeseburgare på McDonalds i månaden efter skatt. Om det inte blir någon radikal utdelningsökning under 2015 så kommer jag som så många andra att avyttra innehavet och köpa något som ger en bättre avkastning (vilket till och med jag borde lyckas med..)

Sparandet var rätt ok under månaden och det gick in 30 000 kronor in till depån och detta trots att vi under perioden shoppat flygbiljetter för ett par semesterresor. Även om vi kommer att semestra utomlands under jul- och nyårshelgen så tror jag att december kommer att bli en rätt ok månad ekonomiskt då det vankas bonusutbetalningar.

22 nov. 2014

Belåning och Nordnet

Belåning av sin aktiedepå är ett kärt ämne som flitigt diskuteras bland bloggsfären.
En klar majoritet anser inte att man bör belåna sin depå då det generella resonemanget är att det är för riskfyllt att spekulera på börsen med lånade pengar.

Själv är jag av en diametralt annan åsikt och ser ingen skillnad mot att belåna sina aktier mot att köpa aktier på börsen när man har skulder i övrigt som t. ex. bolån - lån som lån. Jag anser inte heller att det är speciellt riskfyllt så länge man gör det med måtta.

Att ha möjlighet att belåna sin depå är en grundförutsättning för mig då jag alltid är fullinvesterad oavsett börshumör. Som jag redan skrivit på bloggen så lever vi efter mottot "Far more money has been lost by investors preparing for corrections or trying to anticipate corrections than has been lost in corrections themselves." - Peter Lynch.

Vid en kraftig korrigering på börsen så sitter jag still i båten då jag är medveten om att börsen med tiden sannolikt kommer att repa sig. Eventuellt utnyttjar jag korrigeringen för att komma ur positioner jag inte längre tror på. Då vi alltid är fullinvesterade så har vi inget sparkapital som kan utnyttjas i dipparna och därför är det nödvändigt att vi har möjlighet att utnyttja belåning så vi kan komma in i positioner under de perioder vi anser att det är billigt.

Men det är inte bara vid negativa börskorrigeringar vi använder oss av belåning. Även nu när börsen når rekordnivåer så tycker jag det är fiffigt att belåna depån - dock i mindre omfattning, låt säga 3-4 % av depåvärdet. Vi lever trots allt i ett land där staten subventionerar låntagande och när räntan är på de nivåer som den är så är det inte speciellt svårt att få en högre avkastning än vad man betalar i räntekostnader. Om allting går fullständigt åt helsike så är ändå lånet "självamorterande" då direktavkastningen betalar av belåningen om man är lite försiktig av sig.

Enligt ovanstående resonemang så är jag primärt intresserad av att ha min depå hos någon som erbjuder en attraktiv utlåningsränta - courtaget är av mindre vikt då jag ändå gör så få affärer per år. Nordnet har under året erbjudit en utlåningsränta på 1,75 % vilket jag tycker är helt ok men för ett par veckor sedan så fick jag besked om att utlåningsräntan vid årsskiftet kommer att höjas till 3,5 % för en Private Banking-depå vilket jag tycker är rätt magstarkt med tanke på räntenivån i övrigt.

Även om jag för Nordnet inte är någon jättekund så betalar jag ändå årligen några tusenlappar till dem och det är ju inte så att jag är speciellt betungande att ha att göra med - under de senaste 15 åren har jag haft ett supportärende. Men Nordnet verkar inte vara speciellt intresserade av att förhandla sin utlåningsränta vilket jag tycker är ett rätt märkligt beteende då närmaste konkurrenten Avanza erbjuder mig 1,75 % i utlåningsränta via deras "Superlånet".

Så då återstår det bara för mig att flytta depån till Avanza så snart jag har "nollat" min belåning.
Ni som har erfarenhet från båda bankerna - fungerar det på samma sätt och att eventuell belåning kapitaliseras månadsvis som vid en checkkredit?

15 nov. 2014

Vi närmar oss rekordnivåer

Stockholmsbörsen närmar sig rekordnivåer och så även familjen Chansar mests aktiedepå.
Trots att vi har en ganska osexig depåsammansättning så är vi ändå upp 11% i år.

Har alla aktier i depån gått upp under året? Knappast - efter att ha roat mig med en Excelövning så kan jag konstatera att med några få undantag så är det förvånansvärt många som har haft en trist utveckling under året.Jag agerar efter principen "cut your losses short" sedan jag för snart 15 år sedan läste en artikel i tidningen Aktiespararen där Mats Qviberg hävdade att vi amatörer allt som oftast tar hem vinsterna för tidigt och tenderar att behålla förlusterna i en förhoppning att det snart kommer att vända upp igen. Enligt hans resonemang så brukar företag med en positiv utveckling fortsatt utvecklas positivt och företag med en negativ utveckling tenderar till att ha en fortsatt negativ utveckling - det är riskfyllt att fånga fallande knivar...

Då jag har mina innehav i en traditionell aktiedepå så är det inte helt enkelt att alltid agera enligt ovanstående resonemang då majoriteten av innehaven ligger rejält på plus sedan inköp och det skulle bli kostsamt att avyttra årets bojsänken.

Ett annat problem med att ha en traditionell depå är inlåsningen även om en aktie utvecklas positivt över tiden. Vi har t. ex. ett innehav i Svolder som historiskt sett har haft en trevlig direktavkastning men som sedan förra året ändrade sin utdelningspolicy och kommer i år endast avkasta 2,4%. Det känns ganska trist att ett innehav på ca 140 000 kronor endast ger 3 375 kronor i direktavkastning men att avyttra innehavet för att köpa något mer spännande skulle kosta oss 27 500 kronor i skatt.

11 nov. 2014

Omyndigförklarad av FI

Idag har finansinspektionen presenterat sitt förslag till nya regler för amortering av bolån.
Även om jag inte direkt kommer att bli påverkad av de nya reglerna så kan jag konstatera att vi bolåntagare har blivit omyndigförklarade och ålagts ett tvångssparande.

Själv har jag två bostadslån, ett är för vår svenska bostad och uppgår till 2 200 000 kronor vilket motsvarar en belåningsgrad på ca 70-75% och ett för vår franska bostad som uppgår till €175 000 vilket motsvarar en belåningsgrad på ca 50%.

Och vi amorterar vare sig ett öre eller en cent.

Vår bolåneränta i Sverige och Frankrike uppgår till drygt 1,8% och när en kass investerare som jag själv utan problem får en direktavkastning på 3,5% - 4,0% så undrar jag hur slugt det är att amortera på ett bolån för tillfället. När bolåneräntan närmar sig vad jag kan förvänta mig i direktavkastning så kommer jag sannolikt välja alternativet att amortera men då är det på mina villkor.

Många i bloggsfären kommer att hävda att det är alldeles för riskfyllt att välja bort amortering men hur riskfyllt är det att investera på börsen då? Om jag nu blir sjuk, arbetslös, börsen rasar och bostadsmarknaden får pyspunka så får jag anpassa mig efter de nya förutsättningarna och sälja våra bostäder och flytta till något mindre och enklare - det är mitt val.

Än mer absurt än att införa ett tvångssparande är att ingen vill ta diskussionen om att slopa ränteavdragen för att kyla av hushållens belåning. Det är fullständig galet att svenska staten subventionerar våra räntekostnader som vi har i Frankrike i en fransk bank.

Det enda sunda skulle vara att successivt trappa ned det subventionerade ränteavdraget, gärna med motsvarande nedtrappning av kapitalbeskattningen så skulle vi även få fart på sparandet.

Seså - kasta över nobelpriset i ekonomi nu!

8 nov. 2014

Shareville

Då jag har min depå hos Nordnet så har jag nu anslutit min depå till deras nya tjänst Shareville.

Via Shareville delar man med sig av information från sin portfölj. Man är anonym och ingen ser hur mycket pengar man rör dig med. Samtidigt kan du följa hur andra resonerar och vilken avkastning de får i sina portföljer.

Trots att tjänsten är något buggig och långsam så tycker jag ändå att det är ett intressant koncept. Det finns många ohyggligt skickliga privatinvesterare som jag gärna tar rygg på - många med flera hundra procent i årlig avkastning, dvs. en "viss" skillnad mot min egen portföljutveckling...

Tyvärr så har Nordnet nyligen förändrat förutsättningarna för "stjärnsystemet" för att få fart på kommentarerna. Tidigare var det ganska enkelt att hitta de skickliga investerarna då resultatet enkom baserades på Sharpekvoten men de har sedan några dagar ändrat förutsättningarna och kombinerat Sharpkvoten med antalet kommentarer vilket är ganska oslugt.

4 nov. 2014

Oriflame kvartalsrapport

Oriflame redovisade idag ett rörelseresultat på €19,7 miljoner för Q3 2014.

  • Analytikerna hade räknat med att rörelseresultatet skulle bli €17,6 miljoner.
  • Nettoomsättningen blev €275 miljoner, jämfört med väntade €264 miljoner.
  • Oriflames underliggande omsättningstillväxt hittills under det fjärde kvartalet i år är omkring +4 procent i lokal valuta.
  • Styrelsen kommer fortsätta att prioritera minskad skuldsättning under de kommande kvartalen för att säkerställa att bolaget förblir finansiellt starkt. Som ett resultat av detta, har styrelsen beslutat att ingen utdelning utbetalas under första kvartalet 2015.

Marknaden uppskattade uppenbarligen rapporten och handlade under dagen upp aktien med 18,7%. Min misslyckade rapportspekulation ligger äntligen på plus och om det håller i sig så ska jag försöka sälja av innehavet under morgondagen - ett kvartal för sent...

1 nov. 2014

Månadsrapport oktober

Marknadsvärde - 6 422 491 kr ( 2,5% )
Belåning - 162 257 kr ( -8,4% )
Utdelningar - 4 200 kr
Affärer - Inga

Trots en spännande månadsstart så vände börsen upp och depåvärdet ökade under månaden med 2,5% - det går fort i hockey.... Jag hade lovat mig själv att ligga lågt med nya inköp men kom överens med hustrun att vi borde utnyttja dippen även om vi ligger belånade för tillfället. Ett eventuellt inköp av Mekonomen och utökning av befintligt innehav i McDonalds planerades efter att jag kommit hem efter min tjänsteresa. Naturligtvis så vände börsen upp under min frånvaro och det blev inga nya affärer men det är kanske lika bra det. Jag har noterat att aktiviteten hos min bloggkollegor har varit hög och jag kan bara gratulera till alla inköp som genomfördes till lägre kurser än idag.

Även om jag var väl medveten om att oktober månad skulle vara en ekonomiskt trist månad för familjen Chansar mest så blir jag ändå fascinerad över att vi kommer upp i otroliga summor i utgifter. Denna månad kom vi upp i 73 000 kronor - suck! Eländet mildrades dock av lite högre löner än normalt så 10 000 kronor gick in i depån och med hjälp av utdelningen i NCC på 6 kronor så minskade belåningen till drygt 162 000 kronor vilket motsvarar 2,6% av depåvärdet.

Jag kommer antagligen att vara fortsatt passiv med nyinvesteringar fram tills dess att Nordnet meddelar hur de resonerar kring sin utlåningsränta för 2015. Går de tillbaka till sin ordinarie utlåningsränta på 3,6% så blir det en snabb nollning av belåningen och sedan en flytt till Avanza.

Jag ligger även kvar med min lilla chanspost i Oriflame som utvecklats negativt (- 6,7%) men då Skagen, Didner och Öresund gått in i aktien så ligger jag kvar över nästa rapport som kommer den 4 november.

11 okt. 2014

Minus 350 000kr på tio dagar

Depåutvecklingen för oktober månad har ju börjat ganska "intressant" och jag kan konstatera att för varje arbetsdag så har depåvärdet sjunkit i snitt 44 000 kronor - det är inte helt motiverande att gå till jobbet då...

Lyfter jag blicken en smula så kan jag konstatera att depåutvecklingen ligger i linje med index.

I normala fall så hade jag utnyttjat "raset" och utökat i mina befintliga innehav men jag har redan 175 000 kronor i belåning och jag vill nog att börsen ska sjunka lite till innan jag agerar. Kanske är jag passiv i överkant då belåningen endast motsvarar 3,1 % av depåvärdet men jag litar inte riktigt på Nordnets agerande framöver.

Nordnet erbjuder under 2014 en utlåningsränta på 1,75 % vilket jag tycker är helt ok men vad som händer efter årsskiftet är okänt och med deras normala utlåningsränta på 3,6 % för en private bankingdepå är det inte lika intressant att ligga tungt belånad.

5 okt. 2014

Namnstöld

Sitter nu på söndagseftermiddagen och roar mig med att läsa runt på diverse ekonomi- och aktiebloggar och inser efter ett tag att den välskrivna blogg jag precis läser heter Ekonomisk Frihet dvs. samma namn som min egen...

Hur svårt kan det vara? "Ekonomisk Frihet" är ju inte ett helt oväntat namn på en blogg som fokuserar på värdetillväxt och ett liv utan att vara beroende av inkomst av tjänst. Hur jäkla svårt kan det vara att göra en snabb sökning på Google innan man upprättar och döper en ny blogg?

Rätt svårt tydligen och dumskallen i sammanhanget är jag...

Jag ber ödmjukast originalet om ursäkt för namnsnyltandet och kommer genast att döpa om bloggen och hoppas att de få länkningar jag har hänger med....

30 sep. 2014

Månadsrapport September

Jag velade rätt länge om jag skulle välja rubriken "Jag är rätt kass på det här, del 3"...

Marknadsvärde - 6 268 336 kr ( -0,6% )
Belåning - 175 919 kr ( -17% )
Utdelningar - 1 045 kr
Sparkvot nettolön - 43%
Affärer - Inga

Att depåvärdet skulle sjuka i september var inte helt överraskande och månadens bottennapp är utan tvekan MTG som drabbas av Rysslands planer att begränsa utländskt ägande av rysk media. MTG har under september rasat med 13% - tack Putin!

Det enda positiva under föregående månad är att sparandet faktiskt varit helt ok - 30 000 kr in på depån och belåningen minskade till 176 000 kr. Jag har ännu inte avyttrat min misslyckade rapportspekulation om 300 Oriflameaktier som nu ligger nästan minus 10% men det är på agendan under oktober månad.

Oktober ser för övrigt ganska trist ut för tillfället. Förutom efterslängarna av en ganska kostsam weekendresa till Kroatien så kommer vi åka på en självrisk för plåtskador på bilen + hyrbil + servicekostnad och våra vänner fransoserna vill ha €650 i Taxe Foncière.

Det kostar på att ligga på topp...

24 sep. 2014

Jag är rätt kass på det här, del 2

Årets depåutveckling är en ganska trist läsning och jag kommer sannolikt få spö av index i år. Visst, med tanke på diversifieringen och mängden "tråkiga" aktier är det kanske inte helt oväntat att man skvalpar runt index men så här dåligt ska det väl ändå inte behöva vara?

Jag är väl medveten om att depåutvecklingen inte är det primära utan det är direktavkastningen som jag ska fokusera på men likt förbaskat blir jag ganska låg när jag vissa dagar ser att depåvärdet sjunkit med en procent och inser att det motsvarar en bruttomånadslön som gått upp i rök...

Egentligen borde jag inte bli överraskad då jag har min beskärda del av årets bojsänken i portföljen - MTG -27%, SCA -13%, Sandvik -10% etc. Även om jag har som grundläggande strategi att avyttra underpresterande aktier så får jag snällt acceptera majoriteten av innehaven då de trots allt utvecklats positivt sedan inköp och jag skulle åka på en rejäl skattesmäll vid en försäljning.

Nu är ju inte allt nattsvart och orsaken till att jag började blogga var att jag insåg att depåns direktavkastning trots allt hade en ganska trevlig utveckling. När jag efter semestern satt och surade över att behöva gå tillbaka till jobbet igen så sammanställde jag familjen Ekonomisk Frihets depåutveckling sedan "nystarten" 2008-2009.

Naturligtvis så inser jag att det kommer bli ganska kämpigt att behålla tidigare värdetillväxt då insatt kapital och nuvarande utdelningsnivå får en mindre påverkan i takt med att det totala kapitalet växer. Oavsett vad så drömmer jag om mina 10 procent....

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Depåvärde 2,504,798 3,503,347 3,202,603 3,729,269 5,777,568 6,100,125
39,8% -9,1% 16,4% 54,9% 5,6%
Utdelning 71,375 79,319 117,445 145,395 174,535 240,419
11,1% 48% 23,8% 20% 37,7%
Insättning 818,500 210,000 347,902 5,077 578,983 -124,000

Jag kan konstatera följande:
- Utdelningstillväxten är en angenäm läsning.
- Årets depåutveckling är urkass... Depåvärdet innefattar återinvesterade utdelningar och plus (eller som i år, minus) kontantinsättningar.
- Nettosparandet över tid är inte fullt så uselt som jag först befarade och detta även om jag räknar bort 2009 som var ett dopat resultat med 600 tusen kronor från belåning av vår svenska bostad.

Ja ja, H&M har i alla fall gått bra i år :-)

21 sep. 2014

Jag är rätt kass på det här

Det är lätt att bli lite avundsjuk när man sneglar på sina bloggkollegor. Är det inte nästa börsraket som plockas in i portföljen så är det vältajmade inköp i befintliga innehav. Själv är jag ofta för feg för att investera i mindre bolag och när jag väl utökar mina befintliga innehav så gör jag ofta det vid fel tillfälle.

Under året har jag ännu bara gjort fem aktieaffärer.

H&M
250 aktier inköpta under maj månad till kursen 263,4 kronor.

Citigroup
300 aktier inköpta under juni månad till kursen $48,81. Jag fördubblade tidigare innehav och någon jäkla gång måste utdelningen höjas. Jag ser att många bloggkollegor har tröttnat på C och jag kan förstå dem...

MTG
100 aktier inköpta under augusti månad till kursen 259,1 kronor. Vid inköpet tyckte jag att det var en riktig kalasaffär då jag ansåg att kursen var ordentligt nedtryckt - nåja, nuvarande kurs 244 kronor...

McDonalds
250 aktier inköpta under augusti månad till kursen $93,74. Nuvarande kurs för McDonalds $94,36 och den största anledningen att det fortfarande är en ok investering är dollarns förstärkning mot kronan.

Oriflame
300 aktier inköpta under augusti månad till kursen 137,5 kronor. Att jag aldrig lär mig - jag ÄR för kass för att hålla på med rapportspekulationer. Nuvarande kurs är 130 kronor och innehavet kommer att åka ut vilken dag som helst då depån är belånad och att Oriflame har strypt utdelningarna för i år.

20 sep. 2014

Diversifiering? Typ..

Jag är naturligtvis medveten om Warren Buffetts citat "Wide diversification is only required when investors do not understand what they are doing" och det stämmer rätt bra in på mig - jag chansar mest... Det finns dock flera förklaringar till att aktiedepån ser ut som den gör. I slutet av 2008 beslutade vi att gå in på börsen igen efter att turligt nog stått utanför när det rasade som värst. Vi var på den tiden helt obelånade och hade inga jättebelopp i sparkapital. För att få den hävstång vi önskade så beslutade vi att belåna både vår fastighet och vår aktiedepå - och för att sprida riskerna investerade vi i ett 20-tal aktier.

En annan bidragande orsak till att depåns sammansättning ser ut som den gör är att vi har en traditionell depå och med tanke på de senaste årens aktieutveckling så blir det en automatisk inlåsning då jag inte är speciellt intresserad av att i nuläget skatta bort 30% vid en försäljning.

Visst kan jag ibland förbanna mig själv att vi inte valde ett ISK-konto när vi la ut vår bombmatta 2009 och då skulle ha sluppit att sitta med 3,2 miljoner i orealiserat resultat. Men och andra sidan brukar jag trösta mig med att det mesta kommer tillbaka via skattsedeln och någon gång när jag för tid över så ska jag räkna på de faktiska skillnaderna.

Trots ovanstående så gör jag årligen mindre justeringar av depåsammansättningen och under de senaste åren så har fokus varit på direktavkastning och riskminimering vilket resulterat i en ganska osexig aktieportfölj.

Aktieportfölj

Familjen Chansar mests aktieportfölj ser för närvarande ut som följande. Jag kommer i senare inlägg försöka varför sammansättningen ser ut som den gör och varför den är så diversifierad.

Aktie Antal Andel
ABB 500 1,3%
Boliden 1500 2,9%
Citigroup 600 3,8%
Fortum 2000 5,7%
HM 2750 14,2%
ICA 1625 6,3%
Intrum Justitia 1056 3,5%
Investor 800 3,4%
McDonalds 250 2,8%
MTG 1500 6,0%
NCC 1000 3,9%
Orange 2000 3,5%
Oriflame 300 0,6%
SCA 1200 3,5%
SKF 1000 2,6%
Sandvik 1500 2,1%
Handelsbanken 2500 13,7%
Svolder 1500 2,4%
Swedbank 4725 13,8%
Trelleborg 1500 3,1%
Volvo 1000 1,4%
Yara 500 2,9%

Marknadsvärdet för portföljen ligger på 6,3 miljoner kronor och depåvärdet ligger på 6,1 miljoner kronor vilket ger en belåningsgrad på ca 3,4%. Utdelningar för 2014 kommer uppgå till ca 240 tusen kronor.

30 aug. 2014

Vårt liv som investerare

Viljan att investera i aktier går långt tillbaka i tiden och om jag minns rätt så gjorde jag min första aktieaffär som nioåring, 1979, när jag med morsans hjälp köpte 10 aktier i Skåne Gripen. Varför valet landade på Skåne Gripen minns jag inte men jag kommer ihåg att jag var väldigt aktiv med att läsa börssidorna i Sydsvenskan och följde med stort intresse aktieutvecklingen. På den tiden fick man ett riktigt aktiebrev och jag kommer ihåg att jag var otroligt stolt att jag minsann var aktieägare! När det blygsamma innehavet sedermera avyttrades har jag däremot inget minne av.

Det dröjde sedan 20 år innan jag gjorde min nästa aktieaffär. 1999 var livet lite enklare och näthandlarna gjorde sitt insteg på marknaden och jag hade först en depå i Aktiespar Fondkommission som vi senare flyttade över till Teletrade (sedermera Nordnet) som hade så fräsiga handelsapplikationer. Livet lekte och med en månadsinkomst på 30.000 kronor gjorde jag alldeles lysande aktieaffärer i Cybercom, Turnit, IFS och IAR - oavsett vilken IT-aktie man placerade i så smiskade depåutvecklingen med råge inkomst av tjänst - varför skulle jag yrkesarbeta när jag var en aktiehaj av rang? Sedan kom raset 2000-2001 och då var det inte lika kul länge. Även om vi kom helskinnade undan så var intresset för aktieinvesteringar minimalt och de få tusenlappar som låg kvar i depån skvalpade till nästa ryck 2005-2006.

2006 var för familjen Ekonomisk Frihet ett riktigt bra år - förutom stabila inkomster (och på den tiden med ett ganska ekonomiskt leverne) och feta bonusutbetalningar gjorde att vi hade ett rejält överskott som behövde placeras. Aktier i Mandator, Ericsson, Nordea, Betsson och Knowit inhandlades i snabb takt. Aktieutvecklingen var riktigt bra men i slutet av 2007 då bestämde vi oss för att det skulle vara trevligt att var helt skuldfria och avyttrade hela kapitalet innan kraschen 2008.

I slutet av 2008 och i början av 2009 så ansåg vi att börsraset hade tagit oproportionerligt stora former samtidigt som vi ansåg att det där med att vara helt skuldfria kanske inte var så spännande som vi länge hade trott. I augusti satte vi in sparkapitalet på ett par hundra tusen, belånade bostaden på 600.000 tusen och sedan ytterligare belåning av aktiedepån på 400.000.

Eftersom vi ansåg att investeringarna var förenade med en hög risk så fördelades kapitalet i ett 20-tal aktier i olika sektorer. Besluten vi fattade runt 2009 år grundorsaken till att vår aktiedepå ser ut som den gör fem år senare...

Förutsättningar

Herr och fru Chansar mest är båda i fyrtioårsåldern och bor i en bostadsrätt i en av Stockholms kranskommuner. Vårt största och viktigaste beslut vi tagit i livet är att vi frivilligt avstått att skaffa några barn. Vårt val kanske inte längre är så kontroversiellt 2014 men det resulterar i att vårt liv skiljer sig markant från många av våra jämnåriga vänner och bekanta.

Yrkesmässigt har vi båda under många år haft bra och välbetalda arbeten. Vi har inga exceptionella löner men vi drar tillsammans in ca 100.000 i bruttolön i månaden och vissa år kan det trilla in en bonusutbetalning även om det varit knapert med det de senaste åren.

Ekonomiskt har vi naturligtvis det väldig bra även om vi egentligen borde ha det långt mycket bättre då vi varit "höginkomsttagare" under många år. Vi har en omsättning som motsvarar ett mindre företag och man kan ibland bli lite matt i pälsen när Amexräkningen ska betalas. Nu är vår konsumtion kanske inte ett fall för lyxfällan då vi båda är väl medvetna om våra utgifter men jag kan förstå att många skulle anse att vi är oansvariga då vi varje år spenderar mängder med pengar på dyra resor, prylar, god mat & dryck och ...tobak.

Förutom ett ganska utsvävande men kontrollerat konsumtionsbeteende så är en stor utgiftspost vårt bostad i Frankrike som kostar rejält med pengar (men som vi anser är värt varenda euro).

Vårt sparande varierar från direkt uselt till dåligt - vi pratar inte om en "sparkvot" på 40-50% som många bloggare snittar i månaden. Trots att vi i nuläget väljer att inte amortera på våra boenden så sparar vi endast det "som blir över" vilket brukar motsvara 10.000-15.000 kronor i månaden - ett beteende som vi naturligtvis kommer att behöva förändra den dag vi slutar att yrkesarbeta.

100% av sparandet går till aktiedepån som kommer att redovisas i senare inlägg. Vi är naturligtvis väl medvetna om riskerna om att alltid vara fullt investerade och lägga allt sparkapital i aktier men vi lever efter devisen "Far more money has been lost by investors preparing for corrections or trying to anticipate corrections than has been lost in corrections themselves." - Peter Lynch. Just nu så uppgår depåvärdet till drygt 6 miljoner kronor och avkastar ca 240 000 kronor per år.

Ännu en blogg om drömmen att leva på passiva inkomster.

Jag är väl medveten om vilken inflation det är kring bloggar om värdeinvestering och drömmen att någon gång kunna leva på sina passiva inkomster. Jag har under många år roat mig att läsa andras välskrivna och underhållande ekonomibloggar men aldrig haft en tanke på att själv lägga ned den tid och engagemang det krävs för att underhålla en egen blogg.

Men nu efter sommarsemestern har jag kommit på lite andra tankar. För varje år som går så blir det tyngre att komma igång med arbetet efter semestern och insikten att tvingas yrkesarbeta i ytterligare 25 år innan pensionen fullt ut kickar in känns ganska betungande.

Trots att jag roar mig med att läsa andras ekonomibloggar så har jag varit tämligen ointresserad av vår egen ekonomi då vi underförstått ansett aktiedepån som en isolerad ekonomi och drömmen om att leva på avkastningen just stannat vid en dröm.

Men nu efter sommaren så tog jag mig i kragen och satte mig ned med Excel och ett alldeles för stort antal glas vin. Resultatet blev över förväntan (även efter kontrollräkning i nyktert tillstånd) - med en försiktig värdetillväxt så kom jag fram till att det inte skulle vara helt omöjligt att lämna yrkeslivet inom en 5-10 årsperiod förutsatt att vi får behålla hälsan och våra arbeten.

Förhoppningsvis kommer mitt bloggande generera en och annan kommentar på vägen som kan ge oss råd om hur vi ska kunna uppnå målet med att flytta till ett varmare land och leva på våra passiva inkomster.