30 nov. 2014

Depåvärdets irrelevans

Jo, jag vet. Vi har för närvarande ett rätt trevligt depåvärde men hur långt räcker det om man har som ambition att lägga av att yrkesarbeta?  Tyvärr inte långt alls..

När jag surfade runt bland alla trevliga aktie- och ekonomibloggar så fastnade jag hos Mårtens investeringsblogg som hade en enkel sammanställning över tillgångar och skulder. Sammanställningen var inte lika avancerad som hos många andra bloggare så jag snodde upplägget rakt av..Inte så illa pinkat kan man ju tycka vid en första anblick. För 9 mille kan man ju ha rätt rätt kul om dagarna... Men om man justerar siffrorna en smula och förutsätter att vi behåller vårt boende i Frankrike (för någonstans måste vi ju bo) men avyttrar allt annat för att njuta av pensionärslivet så ser det rätt snabbt mörkt ut.


Herr och Fru Chansar mest tror sig behöva 30 000 kronor netto i månaden för att leva ett hyfsat bekvämt liv som pensionärer. Visst, många anser (Farbror Tompa i synnerhet) att det går att leva bra på en betydligt lägre summa än det men det är ändå långt mindre än hälften mot vad vi har nu som yrkesarbetande och vi vill gärna ha lite buffert om något går åt helsike. 

Hur långt räcker då 5,5 miljoner? Typ i 15 år och vi kommer inte ens att ha fyllt 60 innan pengarna är slut..

Jag kan än en gång konstatera att depåvärdet är irrelevant och det enda som gäller är att skaffa sig en stabil direktavkastning med bolag som sannolikt behåller sin utdelningsnivå även när det rasar på börsen..

28 nov. 2014

Månadsrapport november

Marknadsvärde - 6 598 985 kr ( 2,7% )
Belåning - 86 212 
Utdelningar - 2 394 kr
Affärer - Avyttrat Oriflame

Depåns marknadsvärde ökade under november månad med 176 494 kronor - en helt ok månadslön... Även om det är trevligt att se att tillgångarna ökar så är det naturligtvis inte alltid bra då jag sannolikt kommer att vara nettoköpare av aktier de närmaste fem åren och självklart vill jag köpa så billigt som möjligt. Jag skulle inte ha något emot en kraftigare korrigering men det känns rätt avlägset för tillfället då vi sannolikt kommer att leva med låga räntor under flera år framöver.

Som jag skrev i ett tidigare inlägg så har ju inte alla aktier gått upp under året och är man är lite selektiv så kan man säkert göra bra affärer på sikt trots rådande värderingar. Jag har noterat att många av bloggkollegorna köper oljerelaterade aktier då det är rejält nedtryckta för tillfället men jag tror att jag för egen del avvaktar ett tag till då många bolag sannolikt kommer att sänka eller slopa utdelningen helt under nästkommande år.

Belåningen minskade under månaden med drygt 76 000 kronor vilket är rätt trevligt. En bidragande orsak var att jag lyckades komma ur min misslyckade rapportspekulation i Oriflame och faktiskt lyckades tjäna ett par tusenlappar på affären trots att det länge såg mörkt ut.

Under november månad har vi även fått utdelningar från Svolder och Citigroup. Jag beklagade mig i ett tidigare över den numera dåliga avkastningen i Svolder där 140 000 kronor genererar 3375 kronor i årlig avkastning men det är inget emot lågutdelaren C som delar ut 1 cent per aktie.

Vårt innehav i C är för närvarande värt ca 240 000 kronor och delar på årsbasis ut $24 vilket motsvarar en cheeseburgare på McDonalds i månaden efter skatt. Om det inte blir någon radikal utdelningsökning under 2015 så kommer jag som så många andra att avyttra innehavet och köpa något som ger en bättre avkastning (vilket till och med jag borde lyckas med..)

Sparandet var rätt ok under månaden och det gick in 30 000 kronor in till depån och detta trots att vi under perioden shoppat flygbiljetter för ett par semesterresor. Även om vi kommer att semestra utomlands under jul- och nyårshelgen så tror jag att december kommer att bli en rätt ok månad ekonomiskt då det vankas bonusutbetalningar.

22 nov. 2014

Belåning och Nordnet

Belåning av sin aktiedepå är ett kärt ämne som flitigt diskuteras bland bloggsfären.
En klar majoritet anser inte att man bör belåna sin depå då det generella resonemanget är att det är för riskfyllt att spekulera på börsen med lånade pengar.

Själv är jag av en diametralt annan åsikt och ser ingen skillnad mot att belåna sina aktier mot att köpa aktier på börsen när man har skulder i övrigt som t. ex. bolån - lån som lån. Jag anser inte heller att det är speciellt riskfyllt så länge man gör det med måtta.

Att ha möjlighet att belåna sin depå är en grundförutsättning för mig då jag alltid är fullinvesterad oavsett börshumör. Som jag redan skrivit på bloggen så lever vi efter mottot "Far more money has been lost by investors preparing for corrections or trying to anticipate corrections than has been lost in corrections themselves." - Peter Lynch.

Vid en kraftig korrigering på börsen så sitter jag still i båten då jag är medveten om att börsen med tiden sannolikt kommer att repa sig. Eventuellt utnyttjar jag korrigeringen för att komma ur positioner jag inte längre tror på. Då vi alltid är fullinvesterade så har vi inget sparkapital som kan utnyttjas i dipparna och därför är det nödvändigt att vi har möjlighet att utnyttja belåning så vi kan komma in i positioner under de perioder vi anser att det är billigt.

Men det är inte bara vid negativa börskorrigeringar vi använder oss av belåning. Även nu när börsen når rekordnivåer så tycker jag det är fiffigt att belåna depån - dock i mindre omfattning, låt säga 3-4 % av depåvärdet. Vi lever trots allt i ett land där staten subventionerar låntagande och när räntan är på de nivåer som den är så är det inte speciellt svårt att få en högre avkastning än vad man betalar i räntekostnader. Om allting går fullständigt åt helsike så är ändå lånet "självamorterande" då direktavkastningen betalar av belåningen om man är lite försiktig av sig.

Enligt ovanstående resonemang så är jag primärt intresserad av att ha min depå hos någon som erbjuder en attraktiv utlåningsränta - courtaget är av mindre vikt då jag ändå gör så få affärer per år. Nordnet har under året erbjudit en utlåningsränta på 1,75 % vilket jag tycker är helt ok men för ett par veckor sedan så fick jag besked om att utlåningsräntan vid årsskiftet kommer att höjas till 3,5 % för en Private Banking-depå vilket jag tycker är rätt magstarkt med tanke på räntenivån i övrigt.

Även om jag för Nordnet inte är någon jättekund så betalar jag ändå årligen några tusenlappar till dem och det är ju inte så att jag är speciellt betungande att ha att göra med - under de senaste 15 åren har jag haft ett supportärende. Men Nordnet verkar inte vara speciellt intresserade av att förhandla sin utlåningsränta vilket jag tycker är ett rätt märkligt beteende då närmaste konkurrenten Avanza erbjuder mig 1,75 % i utlåningsränta via deras "Superlånet".

Så då återstår det bara för mig att flytta depån till Avanza så snart jag har "nollat" min belåning.
Ni som har erfarenhet från båda bankerna - fungerar det på samma sätt och att eventuell belåning kapitaliseras månadsvis som vid en checkkredit?

15 nov. 2014

Vi närmar oss rekordnivåer

Stockholmsbörsen närmar sig rekordnivåer och så även familjen Chansar mests aktiedepå.
Trots att vi har en ganska osexig depåsammansättning så är vi ändå upp 11% i år.

Har alla aktier i depån gått upp under året? Knappast - efter att ha roat mig med en Excelövning så kan jag konstatera att med några få undantag så är det förvånansvärt många som har haft en trist utveckling under året.Jag agerar efter principen "cut your losses short" sedan jag för snart 15 år sedan läste en artikel i tidningen Aktiespararen där Mats Qviberg hävdade att vi amatörer allt som oftast tar hem vinsterna för tidigt och tenderar att behålla förlusterna i en förhoppning att det snart kommer att vända upp igen. Enligt hans resonemang så brukar företag med en positiv utveckling fortsatt utvecklas positivt och företag med en negativ utveckling tenderar till att ha en fortsatt negativ utveckling - det är riskfyllt att fånga fallande knivar...

Då jag har mina innehav i en traditionell aktiedepå så är det inte helt enkelt att alltid agera enligt ovanstående resonemang då majoriteten av innehaven ligger rejält på plus sedan inköp och det skulle bli kostsamt att avyttra årets bojsänken.

Ett annat problem med att ha en traditionell depå är inlåsningen även om en aktie utvecklas positivt över tiden. Vi har t. ex. ett innehav i Svolder som historiskt sett har haft en trevlig direktavkastning men som sedan förra året ändrade sin utdelningspolicy och kommer i år endast avkasta 2,4%. Det känns ganska trist att ett innehav på ca 140 000 kronor endast ger 3 375 kronor i direktavkastning men att avyttra innehavet för att köpa något mer spännande skulle kosta oss 27 500 kronor i skatt.

11 nov. 2014

Omyndigförklarad av FI

Idag har finansinspektionen presenterat sitt förslag till nya regler för amortering av bolån.
Även om jag inte direkt kommer att bli påverkad av de nya reglerna så kan jag konstatera att vi bolåntagare har blivit omyndigförklarade och ålagts ett tvångssparande.

Själv har jag två bostadslån, ett är för vår svenska bostad och uppgår till 2 200 000 kronor vilket motsvarar en belåningsgrad på ca 70-75% och ett för vår franska bostad som uppgår till €175 000 vilket motsvarar en belåningsgrad på ca 50%.

Och vi amorterar vare sig ett öre eller en cent.

Vår bolåneränta i Sverige och Frankrike uppgår till drygt 1,8% och när en kass investerare som jag själv utan problem får en direktavkastning på 3,5% - 4,0% så undrar jag hur slugt det är att amortera på ett bolån för tillfället. När bolåneräntan närmar sig vad jag kan förvänta mig i direktavkastning så kommer jag sannolikt välja alternativet att amortera men då är det på mina villkor.

Många i bloggsfären kommer att hävda att det är alldeles för riskfyllt att välja bort amortering men hur riskfyllt är det att investera på börsen då? Om jag nu blir sjuk, arbetslös, börsen rasar och bostadsmarknaden får pyspunka så får jag anpassa mig efter de nya förutsättningarna och sälja våra bostäder och flytta till något mindre och enklare - det är mitt val.

Än mer absurt än att införa ett tvångssparande är att ingen vill ta diskussionen om att slopa ränteavdragen för att kyla av hushållens belåning. Det är fullständig galet att svenska staten subventionerar våra räntekostnader som vi har i Frankrike i en fransk bank.

Det enda sunda skulle vara att successivt trappa ned det subventionerade ränteavdraget, gärna med motsvarande nedtrappning av kapitalbeskattningen så skulle vi även få fart på sparandet.

Seså - kasta över nobelpriset i ekonomi nu!

8 nov. 2014

Shareville

Då jag har min depå hos Nordnet så har jag nu anslutit min depå till deras nya tjänst Shareville.

Via Shareville delar man med sig av information från sin portfölj. Man är anonym och ingen ser hur mycket pengar man rör dig med. Samtidigt kan du följa hur andra resonerar och vilken avkastning de får i sina portföljer.

Trots att tjänsten är något buggig och långsam så tycker jag ändå att det är ett intressant koncept. Det finns många ohyggligt skickliga privatinvesterare som jag gärna tar rygg på - många med flera hundra procent i årlig avkastning, dvs. en "viss" skillnad mot min egen portföljutveckling...

Tyvärr så har Nordnet nyligen förändrat förutsättningarna för "stjärnsystemet" för att få fart på kommentarerna. Tidigare var det ganska enkelt att hitta de skickliga investerarna då resultatet enkom baserades på Sharpekvoten men de har sedan några dagar ändrat förutsättningarna och kombinerat Sharpkvoten med antalet kommentarer vilket är ganska oslugt.

4 nov. 2014

Oriflame kvartalsrapport

Oriflame redovisade idag ett rörelseresultat på €19,7 miljoner för Q3 2014.

  • Analytikerna hade räknat med att rörelseresultatet skulle bli €17,6 miljoner.
  • Nettoomsättningen blev €275 miljoner, jämfört med väntade €264 miljoner.
  • Oriflames underliggande omsättningstillväxt hittills under det fjärde kvartalet i år är omkring +4 procent i lokal valuta.
  • Styrelsen kommer fortsätta att prioritera minskad skuldsättning under de kommande kvartalen för att säkerställa att bolaget förblir finansiellt starkt. Som ett resultat av detta, har styrelsen beslutat att ingen utdelning utbetalas under första kvartalet 2015.

Marknaden uppskattade uppenbarligen rapporten och handlade under dagen upp aktien med 18,7%. Min misslyckade rapportspekulation ligger äntligen på plus och om det håller i sig så ska jag försöka sälja av innehavet under morgondagen - ett kvartal för sent...

1 nov. 2014

Månadsrapport oktober

Marknadsvärde - 6 422 491 kr ( 2,5% )
Belåning - 162 257 kr ( -8,4% )
Utdelningar - 4 200 kr
Affärer - Inga

Trots en spännande månadsstart så vände börsen upp och depåvärdet ökade under månaden med 2,5% - det går fort i hockey.... Jag hade lovat mig själv att ligga lågt med nya inköp men kom överens med hustrun att vi borde utnyttja dippen även om vi ligger belånade för tillfället. Ett eventuellt inköp av Mekonomen och utökning av befintligt innehav i McDonalds planerades efter att jag kommit hem efter min tjänsteresa. Naturligtvis så vände börsen upp under min frånvaro och det blev inga nya affärer men det är kanske lika bra det. Jag har noterat att aktiviteten hos min bloggkollegor har varit hög och jag kan bara gratulera till alla inköp som genomfördes till lägre kurser än idag.

Även om jag var väl medveten om att oktober månad skulle vara en ekonomiskt trist månad för familjen Chansar mest så blir jag ändå fascinerad över att vi kommer upp i otroliga summor i utgifter. Denna månad kom vi upp i 73 000 kronor - suck! Eländet mildrades dock av lite högre löner än normalt så 10 000 kronor gick in i depån och med hjälp av utdelningen i NCC på 6 kronor så minskade belåningen till drygt 162 000 kronor vilket motsvarar 2,6% av depåvärdet.

Jag kommer antagligen att vara fortsatt passiv med nyinvesteringar fram tills dess att Nordnet meddelar hur de resonerar kring sin utlåningsränta för 2015. Går de tillbaka till sin ordinarie utlåningsränta på 3,6% så blir det en snabb nollning av belåningen och sedan en flytt till Avanza.

Jag ligger även kvar med min lilla chanspost i Oriflame som utvecklats negativt (- 6,7%) men då Skagen, Didner och Öresund gått in i aktien så ligger jag kvar över nästa rapport som kommer den 4 november.