20 dec. 2014

Utdelning McDonalds och sammanställning 2014

December månads utdelning i McDonalds på 1617 kronor är årets sista utdelning för familjen Chansar Mest. 2014 har varit ett bra utdelningsår och summerar upp till 241 098 kronor i bruttoutdelning vilket innebär en utdelningsökning på 38 % jämfört med föregående år.


I övrigt har december varit relativt stillsam - årets bonus på 128 000 kronor har flyttats över till depån vilket innebär att jag inte längre ligger belånad.

Flytten till Avanza från Nordnet är påbörjad men tyvärr ligger alla aktier i status "påbörjad" trots att det nu gått en vecka sedan jag initierade flytten. Ja ja, förhoppningsvis löser det sig innan årsskiftet.