9 feb. 2015

Fånga fallande saxar

I fredags presenterade Fiskars sin bokslutskommuniké för 2014 och resultatet var väl inte helt oväntat...2014 i korthet:
- Omsättningen minskade med 4 % till €767,5 milj.
- Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 30 % till €42,7 milj. (61,0)
- Rörelseresultat utan engångsposter minskade med 19 % till €59,6 milj.  (73,8)
- En vinst av engångsnatur från försäljningen och omvärderingen av Wärtsiläaktier på €676,0
- Kassaflöde från den löpande verksamheten var €87,0 milj. (81,0)
- Resultatet per aktie var €9,44  (1,14)
- Styrelsen föreslår en utdelning på €0,68 euro per aktie
- Utsikter för 2015: omsättningen för helåret förväntas öka jämfört med 2014 och rörelseresultatet exklusive engångsposter väntas ligga under nivån för 2014 på grund av ökade satsningar i tillväxtinitiativ

Inte sådär jättebra och aktien handlades ned drygt 5% efter att resultatet presenterades.

Fiskars verksamhet är ganska osexig med fokus på tillverkning av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Efterfrågan på Fiskars produkter över tiden torde dock vara relativt stabilt då deras produkter i allmänhet anses hålla en hög kvalitet.

Jag har under en längre tid sneglat på Fiskars och tyckt att den varit för dyr men nu efter avyttringen av Wärtsilä och ett mediokert resultat så slog jag till med ett första inköp. 200 aktier för €18,46/st åkte in i depån och tiden får utvisa om det var begåvat eller ej.

Med en utdelning på €0,68 så ökar jag årsutdelningen med ca 1300 kronor med rådande eurokurs.

2 kommentarer: