18 apr. 2015

Utdelning Fortum

I veckan så landande årets utdelning från Fortum i depån.


Årets utdelning uppgick till €1,1 och med en extrautdelning på €0,2 vilket för familjen Chansar mest innebär en förstärkning på 24 170 kronor.

Produktion och distribution av el- och fjärrvärme är onekligen en osexig verksamhet men det är relativt stabila intäkter och en aktie vi vill ha i portföljen när det börjar bli lite skakigt på aktiemarknaden.

Fortum har den senaste tiden sålt av delar av eldistributionsverksamheten vilket innebär en stor kassa som kan möjliggöra framtida förvärv och extrautdelningar.

Totalt så har vi fram till i dag erhållit drygt 142 000 kronor i utdelning för 2015.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar