4 feb. 2016

Trelleborg

Idag så redovisade vårt portföljbolag Trelleborg ett resultat exklusive engångsposter och Vibracoustic på 705 miljoner för fjärde kvartalet och omsättningen uppgick till 5 927 miljoner kronor.

Förväntat var ett justerat rörelseresultatet på 693 miljoner kronor och en omsättning på 5 825 miljoner kronor.


En helt ok rapport och utdelningen föreslås bli 4,00 kronor per aktie, upp 0,25 kronor från föregående år.

Trelleborgs resultatandel för samriskbolaget Vibracoustic uppgick till 104 miljoner kronor mot förväntade 122 miljoner. Tyvärr så fick vi inte några nyheter om avyttringsprocessen av Vibracoustic förutom att "arbetet med att förbereda Trelleborg Vibracoustic inför en potentiell börsintroduktion fortskrider enligt plan".

Vi fick inte heller några nyheter om tjeckiska CGS, Trelleborgs största förvärv på decennier, förutom att "affären förutsätter godkännande av berörda myndigheter, och vi förväntar oss att den slutförs under det första halvåret 2016" vilket redan har kommunicerats.

Vad gäller Trelleborgs utsikter för efterfrågan det första kvartalet så kommer den att vara "oförändrad eller något svagare än i det fjärde kvartalet".

Marknaden gillade rapporten och Trelleborg stängde upp 3,07 procent.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar